Det nye fylkesstyret!

”Det var stort engasjement på møtet og mange som ville være en del av laget. Rogaland FpU har nå samlet en fantastisk gjeng med vanvittig engasjerte ungdommer som er klare til å ta fatt på valgkampen”

Paintball og sommerleir!

Kjære medlem! Rogaland FpU inviterer deg til å bli med på vår sommeravslutning! 3. juni er det tid for grilling, brus og paintball. Alt dette er gratis for deg som medlem (må være påmeldt, samt betalt medlemskontingenten på 100,- for inneværende år). Dette er en god tradisjon som Rogaland FpU har hatt i flere år….

Rogaland FpU inviterer deg til Rådsmøte!

Du er herved invitert til rådsmøte 21 November 2010 se program under. Rogaland FpU er pliktige til å avholde 2 rådsmøter i året, vi har avholdt 1 pr i dag. Vi inviterer deg til rådsmøte som skal omhandle lokallagene og deres fremgang samt fortelle hva fylkesstyret kan gjøre bedre osv. Rådsmøte er rådgivende til fylkesstyret og…

Krystallnatten en natt full av monstre

Krystallnatten må ikke glemmes, i dag for flere år siden så skjedde det utenkelige, det som skulle endre verdenshistorien. Det tok plass i Tyskland og var opptrappingen til jødehat og forfølgelse av ett enkelt folkeslag. Det minnes i dag slik at vi ikke glemmer historien, fordi det som skjer dersom vi glemmer det er at…