Vestlandet ut av Norge

Nok er nok!

Ungdommen er lei, Rogaland KrfU oppfordrer til sivil ulydighet, Vi vil forvalte våre egne penger. Norge har ingenting i Vestlandet å gjøre, vi vil være selvstendige, sier de Borgerlige Ungdomspartilederne i Rogaland!

Ungdomspartiene til regjeringen og samarbeidspartnerne i Rogaland har sett seg lei av overstyring fra Oslo, og krever nå folkeavstemning om at Vestlandet fortsatt skal være en del av Norge.

– Det er her i Rogaland vi skaper verdiene, og det er vi som har pumpet penger inn i statskassen siden det første norske oljefatet var solgt, sier formann av Rogaland FpU Mats Danielsen, og da er det ikke greit at det kun er på Østlandet det skal bygges vei.
Rogalandsungdommene har lenge sett hvordan deres egen landsdel har blitt nedprioritert.

– Stavanger-regionen har ikke fått Storbymidler fra Staten, mens Oslo har fått mangfoldige kroner. I tillegg har vi lenge sett at Oslo har fått mer til kultur enn både Stavanger og Bergen, sier Eirik Lygre (UV) og Håkon Hetland (KrfU).
Det er i år 200 år siden vi fikk vår egen grunnlov, men unionen er ikke oppløst før Vestlandet er fritt, mener de unge politikerne.

Vi vil være vår egen stat. Vestlendingen og østlendingen er svært forskjellig. Vi har alltid vært hardt arbeidende, og da synes vi ikke det skal være slik at våre skattepenger skal gå til late Østlendinger i og uten for Oslo, sier Morten Landråk Asbjørnsen fra Unge Høyre.

Vil ha med seg hele Vestlandet!
– Vi ønsker å forme vårt nye land basert på de fire vestlandsfylkene – Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland – og vi vet at flere langs kysten er enige med oss, sier fylkeslederne.

I senere tid har det vært mye snakk om folkeavstemninger for å løsrive seg fra land. Senest ved Krim. Det er gjennom en slik folkeavstemning ungdommene vil løsrive seg fra sentralstyringen som kommer fra Oslo og Staten. De Borgerlige ungomspartilederne krever at Regjering og Stortinget setter opp en folkeavstemning, slik at Vestlandet kan bli en egen stat.

– Dette har nådd smerteterskelen. Vi er misfornøyde med hvordan staten forvalter våre penger, og lut lei av å hele tiden bli nedprioritert, sier Lygre.

– Vi oppfordrer alle Vestlandske borgere til å slutte å betale inn skatt, i opprør mot staten, følger Hetland opp.

At det i det hele tatt vurderes at staten skal støtte et OL i Oslo var dråpen for guttene, og mener at hvis det i det hele tatt skulle vurderes et OL burde det skje der verdiene faktisk skapes.

– Det som er det største problemet er at vi på Vestlandet skaper alle verdiene, så brøker østlendingene dem opp på seg selv og sitt enorme byråkrati. Når vi vokser opp, må vi jobbe enda lengre, og vi kommer til å få mye mindre i pensjon fordi alle pengene blir sendt til dem som går på NAV i Østfold og Finnmark. Dette holder ikke mål, og det ødelegger for de kommende generasjoner, sier Asbjørnsen

– Vi kunne forvaltet våre penger mye bedre enn det staten gjør nå. Velferdsstaten blir ødelagt, ikke av noe parti, men av late østlendinger. Dette vil ikke vi være en del av, og derfor vil vi ut av Norge, sier FpU-formann Mats Danielsen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized