Et rettsystem uten rettferdighet og ressurser

Mediene har i det siste skrevet om Kjell Alrich Schumann og hans mulige prøveløslatelse. Morderen fra Nokas-ranet kan slippe ut av fengsel etter 10 år, til tross for at han ble dømt til 16 års forvaring. Når slike hendelser kan skje i dagens rettssystem, er det da det optimale systemet som råder eller finnes det et bedre alternativ?

Vi i Fremskrittspartiet mener at folks trygghet i hverdagen er et overordnet mål. I regjeringssamarbeidet med Høyre finner de dermed rom i budsjettet til å styrke kampen mot kriminalitet. Beredskapen og politikraften er blant feltene som styrkes mest, og disse er blant de viktigste områdene i kampen mot kriminalitet. De økonomiske grepene regjeringen tar nå, er dermed viktige i retningen mot et tryggere og bedre samfunn for folket. De positive endringene som har blitt gjort av regjeringen til nå, er forøvrig bare begynnelsen av prosjektet i kampen mot kriminalitet. Statsbudsjettet vil bli blåere i fremtiden, noe som innebærer økt satsing på synlig politi i gatene, strengere straffer for å forebygge kriminalitet og flere utdannede politifolk. Alle disse tiltakene vil sammen forebygge kriminalitet.

Selv om den rødgrønne regjeringen har styrt landet vårt i åtte år, har de ikke prøvd ut noen av tiltakene ovenfor. Regjeringen har imidlertid sverget til lave soningsstraffer, sluppet ut fanger grunnet soningskøer og sverget til kvantumsrabatter i straffesaker. Dette har ført til at de kriminelle slipper ut mye tidligere enn de burde i forhold til hva de har gjort, og at det er en reell fare for at de begår kriminalitet igjen. Når det gjelder kvantumsrabatt kan illustreres slik; hvis en mann dreper tre menn får han samme straff som hvis han dreper en mann. Denne umenneskelige regelen er altså ikke blitt fjernet under de rødgrønne. Samlet fører disse reglene til at de kriminelle slipper fortere ut, og at de ikke blir straffet nyansert i forhold til gjerningen de har gjort. Vi i Fremskrittspartiet vil fjerne kvantumsrabatten, leie soningsplasser i utlandet for å få ned soningskøene og innføre strengere straffer.

Det er viktig at rettsfølelsen til mennesker blir styrket, slik at de føler seg tryggere i samfunnet. Synlig politi i gatene er et viktig virkemiddel som sikres gjennom økonomiske tiltak. Men det er òg viktig å fokusere på de rettslige tiltakene som kan iverksettes. Fremskrittspartiet ser med uro på Schumann-saken, der den dømte kan slippe ut hele 6 år før den antatte soningen. Vi vil derfor lovfeste at kriminelle som blir dømt til forvaring må sitte 4/5-deler av perioden de er dømt til. Med det systemet, ville Schumann ihvertfall måttet sitte ytterligere 2 år i fengsel. Dette systemet vil styrke folks rettsoppfatning, da straffen vil være mer nyansert i forhold til dommen, og de kan dermed føle at den kriminelle har blitt straffet hardt nok.

Et annet viktig virkemiddel for et tryggere samfunn og en bedre rettsfølelse til folket, er å fjerne unødvendige forbud og reguleringer i hverdagen. Den blåblå regjeringen har allerede startet ved å legalisere Segway, og den vil fortsette med å fjerne unødvendige forbud. Å fjerne forbud vil gjøre at politiet kan bruke ressursene sine på viktige saker, som å forhindre voldtekter, ran og drap. I dagens samfunne r det slik at politiets ressurser blir brukt på å forhindre fredelig pokerspilling eller fredelig snøscooterkjøring. Dette er aktiviteter som ikka skader noen andre. Vi i Fremskrittspartiet mener at istedenfor å bruke politiets ressurser på slike ting, kan vi legalisere poker og andre unødvendige forbud. Da blir det lettere for politiet å konsentrere seg om å bekjempe reel kriminalitet.

Ønsker du å senke kriminaliteten gjennom økte midler og bidra til en tryggere hverdag, da må du stemme FrP!

Sindre Høllesli, kasserer Stavanger FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized