Årsmøte i Rogaland FpU 2013

Den 7. desember avholder Rogaland FpU sitt årsmøte i Sverdrups gate 23 i Stavanger. Møtet begynner klokken 13:00 med lunsj og et 45-minutters foredrag ved nestleder i MIFF (Med Israel For Fred). Selve årsmøtet begynner klokken 14:00 hvor vi skal gå igjennom vedlagte dagsorden.

Viktig Info: Kun betalende medlemmer i Rogaland FpU har møte og stemmerett. Dette skrivet er også sendt ut i post. Har du ikke mottatt det innen én uke betyr det at du ikke har betalt innen fristen.

På årsmøtet får vi også besøk av stortingsrepresentant Roy Steffensen, sentralstyremedlem Atle Simonsen, leder i Rogaland FrP Kari Raustein, fylkesvaraordfører Terje Halleland og representanter fra Unge Høyre, Unge Venstre og KrfU.

Vi inviterer også alle medlemmer på kveldstid til vår tradisjonelle årsmøtemiddag på Radisson Blu Atlantic i Stavanger sentrum. Her blir vi elegant ledet igjennom kvelden av vår toastmaster Roy Steffensen, og vi avslutter det hele med en real fest på vår suite for å feire Fremskrittspartiets regjeringsdeltakelse.

Alle som skal delta på årsmøtet / middagen må melde seg på til sin formann. Det er forskjellige egenandeler for hvert lokallag så formennene vil opplyse om dette ved påmelding.

 

Stavanger FpU (inkl. Haugalandet) v/ Anette Alnes, alnes@fpu.no

Sandnes og omegn FpU v/ Kristoffer Birkedal, k.birkedal@fpu.no

Dalane FpU v/ Aleksander Egeli, egeli@fpu.no

 

Andre praktiske henvendelser bes rettes til organisasjonssekretær Martin Hem Høven på e-post hoeven@fpu.no alternativt formann i Rogaland FpU, Mats Danielsen på e-post danielsen@fpu.no

Alle årsmøtedokumenter sendes pr. e-post og lastes opp på Facebook-arrangementet vårt noen dager før årsmøtet.

 

—————-

Dagsorden
 

13.00 Oppmøte på Sverdrups Gate 23.

13.05  Kurs med MIFF og lunsj.

14.00 Årsmøtet begynner:

 

FÅM SAK 01 / 13              Godkjenne innkalling, dagsorden og medlemmenes stemmerett.

FÅM SAK 02 / 13              Valg av møteleder, referent, to protokollunderskrivere og tellekorps.

FÅM SAK 03 / 13              Behandle styrets årsberetning.

FÅM SAK 04 / 13              Godkjenne fylkesstyrets regnskap og revisjonsberetning.

FÅM SAK 05 / 13              Vedta Fylkeslagets budsjett for kommende periode.

FÅM SAK 06 / 13              Behandle innkomne saker.

FÅM SAK 07 / 13              Trekke opp retningslinjer for fylkeslagets virksomhet, samt drøfte aktuelle spørsmål.

FÅM SAK 08 / 13              Velg av nytt fylkesstyre.

FÅM SAK 09 / 13              Valg av revisor.

FÅM SAK 10 / 13              Velg av valgkomité.

FÅM SAK 11 / 13              Velg av delegater til landsmøtet i FpU.

FÅM SAK 12 / 13              Valg av delegater til fylkesårsmøte i Rogaland Frp.

Med vennlig hilsen,
Mats  Danielsen, Formann Rogaland FpU.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized