Debattantskolering i full gang

Rogaland FpU deltar på den sentrale debattantskoleringen med fylkesformann Mats Danielsen, organisasjonssekretær Martin Høven og formann i Stavanger FpU, Anette Alnes.

Med dem er det 70 andre FpU-ere som skal være med å vinne skolevalgene til FrP ved å delta i debatter og stå på stands. De lærer mer om hva slags argumentasjon vi kan bli møtt med og hvorfor vår politikk er den beste for Norge.

Det har vært kurs i justis med stortingsrepresentant Ulf Leirstein, kurs i skatt med stortingsrepresentant med Christian Tybring-Gjedde og kurs i helse med stortingsrepresentant Kari Kjos. Med andre ord et svært høyt nivå på foredragsholderne.

“Vi lærer masse, og i dag skal vi terpe på debattferdighetene og grilles av de andre FpU-erne. Dette gjør vi fordi FpU har et rykte å ivareta om at det er FpU som har de beste debattantene. Vi skal vise dette igjen ved skoledebattene i høst!” sier fylkesformann Mats Danielsen.


Senere i år skal også Rogaland FpU ha en lokal debattantskolering og debattrening, dette kan alle som vil lære mer om dette være med på, uansett hvor lenge du har vært med i partiet.

Med liberalistisk hilsen
Fylkesformann Mats Danielsen
ROGALAND FPU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized