Debattantskolering i full gang

Rogaland FpU deltar på den sentrale debattantskoleringen med fylkesformann Mats Danielsen, organisasjonssekretær Martin Høven og formann i Stavanger FpU, Anette Alnes. Med dem er det 70 andre FpU-ere som skal være med å vinne skolevalgene til FrP ved å delta i debatter og stå på stands. De lærer mer om hva slags argumentasjon vi kan…

Ny organisasjonssekretær

Martin Hem Høven er ansatt som ny organisasjonssekretær i Rogaland Fremskrittspartiets Ungdom. Han begynte i stillingen 2. april 2013. Fylkesstyret ønsker Martin velkommen på laget. Martin er kjent for mange fra før av som blant annet tidligere formann i Stavanger FpU og som web-ansvarlig i fylkesstyret. Høven har vært medlem av FpU siden 2010 og vært…