Skolen trenger modernisering!

Venstresidens feilslåtte skolepolitikk er et faktum, nå er de desperate og legger skylden på leksene.

Dagens situasjon er at norsk skole er blant de beste i verden på bråk, samt støy i klasserommet. Skolenorge lar rundt 20 % av alle elever går ut av grunnskolen uten hverken å kunne lese eller skrive ordentlig.

Da er det ikke leksene som er problemet, men støy, uro og dårlig oppfølgning! Leksene har faktisk en positiv effekt når det gjelder selvstendig arbeid, ansvar, skape muligheter til å jobbe seg til topps og, viktigst av alt, en problemløsende tankegang.

Fremskrittspartiet ønsker å bedre skolenorge ved å kartlegge elever bedre, benytte nivådelte timer og følge opp hver enkelt elev. FrP vil innføre karakterer på barneskolen, slik at elever, lærere og foreldre får mulighet til å se hva som er bra og hva som ikke er fullt så bra. Det betyr at elevene får tidlig beskjed om hva de gjør riktig og hva de må jobbe mer med. Det gjør det også lettere for skolen og lærere å hjelpe elever som har særskilte behov i et fag eller med å gi ekstra utfordringer til de som mestrer faget, og på den måten blir de gode enda bedre, og de som er dårlige blir også bedre. En ekte vinn-vinn-situasjon med andre ord.

Inndeling etter nivå er positivt av enkle grunner: De gode kan bli enda bedre og de dårligste blir bedre. Det som nesten er enda viktigere med nivådeling er at da kan elever bidra i større grad ved å hjelpe hverandre. Jeg spår også nedgang i mobbing fordi elever er alltid gode på noe og ikke fullt så dyktige i noe annet, hvorfor da mobbe noen fordi de er gode eller dårlige, slik alle andre også er?

Ved å følge nevnt politikk så er oppfølgingen igangsatt, vi får et bedre overblikk over situasjonen i skolen og kan deretter sette igang skikkelige tiltak!

Norsk skole trenger en fornying og modernisering, det er det bare Fremskrittspartiet som kan gjennomføre.

Kristoffer Birkedal Formann Rogaland FpU
Sandnes bystyret FrP

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized