Bli med på FpUs 1. mai aksjon!

FpU deltar hvert år i markeringen av arbeidernes dag i Stavanger sentrum, og mener at det er feil at kun venstresiden skal kunne markere dagen for våre arbeidere.

Toget starter 13.00 fra folkets hus, men det er oppmøte 12.00-12.30 på FpUs kontorer i Sverdrupsgate 23 i Stavanger!

Årets paroler fra LO og venstresiden er som vanlig lite engasjerende og sier lite om hva de virkelige problemene vi har i arbeidsmarkedet. Med paroler som “Fritt Palestina – riv murene – boikott Israel” viser at markeringen ikke tar problemene på alvor.

FpU mener arbeidsmarkedet og arbeidsmiljøloven trenger en fornying.

-Vi sier blant annet ja til turnusordninger innen omsorgsektoren slik at vi får flere heltidsplasser.

-Vi sier ja til liberalisering innen arbeidsmarkedet slik at flere yrker får nyte den høye lønnsveksten vi ser i fri, privat sektor.

-FpU ønsker frihandel med de fattigste landene i verden. Vi kan ikke subsidiere land ut av fattigdom, men gjennom handel og ekte økonomisk vekst. Tollsatser på flere hundre prosent er uetisk og umuliggjør vekst.

-FpU er mot høye skatter og mener dette begrenser arbeidslyst og gründervirksomhet. I tillegg mener FpU at skattleggelse av de fattigste og lavtlønnede er en selvmotsigelse. Hvorfor skatte noen så mye at man er nødt til å motta trygd og subsidier for å leve?  Hvem passer best på dine penger? Jens eller deg selv?

Etter aksjon blir det pizza og brus for alle oppmøte, gratis!

Liberalistisk hilsen Martin Høven,
formann Stavanger FpU og webansvarlig Rogaland FpU.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized