225 stykker møtte Bård Hoksrud!

Søndag 15. April kom Bård Hoksrud til Stavanger, først for å holde foredrag for Stavanger FpU om samferdsel og infrastruktur, deretter gikk turen ut til jærhagen for å ha folkemøte med bilentusiaster og rånere.

Folkemøte ble arrangert av Rogaland Fremskrittsparti ungdom, med Kristoffer Birkedal (formann) i spiss, ett vellykket møte med folket.

Kristoffer vil også påpeke at det var trist ingen andre svarte på invitasjonen, vi hadde nemlig invitert Statsråden, politiet, vegvesenet, trygg trafikk og Bård. Trygg trafikk skulle komme og fikk applaus i salen da Bård snakket godt om deres nye forslag, gradert førerkort for 17åringer, dette til tross for at de ikke stilte. Det er ingen tvil om at arrangementet ville blitt noe lengre om alle hadde stilt.

Jærhagen åpnet dørene for Bård og rånerene klokken 17:00, og hele 225 oppmøte strømmet inn på senteret, her skulle de få høre hva FrP mente, stille spørsmål og få svar!

Innledningsvis snakket Hoksrud om flere av kjernesakene til Fremskrittspartiet, redusering av avgifter, investering i vei og infrastruktur. Han påpekte ovenfor de fremmøte at dagens regjering skal investere 5,7milliarder kroner i vei og samferdsel, på samme tid som de tar inn totalt 60 milliarder i Bil relaterte avgifter, da inkludert MVA.  Bård ble spørrende til hvor det blir av pengene? Hvorfor bygger vi ikke mer vei?

Bård fortsatte med å forklare hva regjeringens storsatsning på vei var, som de sier: vi har aldri brukt mer penger på vei. Hoksrud sa at det stemmer, det har ikke blitt brukt mer på vei, så lenge vi ikke tar med tiden før OL i Lillehammer, men at til tross for mer penger så har det mye mer med prisvekst og lønnsøkninger å gjøre.

Dagen ble lang og med så stort oppmøte så ble det mange spørsmål etter innledningen til Bård Hoksrud. Flere satt spørrende til hvorfor vi tar inn så mye og bruker så lite? Hvorfor går pengene fra bompenger til helt andre formål en vei og samferdsel? Hvordan kan det ha seg at i vest-agder tar de bompenger for en vei de ikke har begynt planleggingen av?

Bård smelte i bordet og sa han var like spørrende og at så lenge dette er ”planleggingen” så blir vi ikke kvitt bompengene med det første, han la også til: I Oslo går 40 % av bompenger til kollektivfelt, vel det kan så vidt forstås, men at bompengene nå også skal lønne buss sjåføren  er for meg helt hårreisende . Da går pengene til drift og ikke investering, og da blir man 110% avhengige av inntektene. En annen ting som er litt morsomt, er at om vi gjør slik regjeringen vil nemlig å slutte å kjøre bil, ja så får vi ikke gjennomført nye prosjekter da det plutselig ”mangler penger”. I Oslo ble bil kjøring redusert under finanskrisen, dette medførte naturligvis at det ble reduksjon i inntektene og da måtte de utsette flere av vei prosjektene, helt latterlig.

Da folkemøte var over ble det mye snakk utenfor, og mange flott biler å se på. Bård og Kristoffer ble invitert med til Mekjarvik for å delta på rånetreffet, se hvordan det gikk for seg osv.

Hoksrud og Birkedal var på plass på mekjarvika i halv elleve tiden. Hoksrud ble smillende fra øret til øret, og hoppet nesten over hvor kult mye av dette var, før han la til ”det er en skam at ikke denne hobbyen får mer oppmerksomhet og ikke minst en skikkelig bilbane!”

Birkedal har kjempet lenge for å få på plass skikkelige baner, og gir seg ikke til tross for at det nå blir bane i Sokndal, han la til ”det finnes nok fotballbaner, haller, friidrettsplasser og alt som har med fysisk aktivitet får nærmest penger kastet etter seg, men ikke de som liker å kjøre fort, spinne og kose seg i bil. Helt latterlig at en hobby som er så stor blir så fort glemt!”

Hoksrud og Birkedal ga klar beskjed, dette skal vi jobbe for internt i paritet, for å få på plass flere baner er ikke en lett jobb, men!

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized