Vil innføre ventedag på trygd

Kontroversielt forslag fra FPU-Birkedal foran helgens årsmøte.

Foran helges årsmøte i Rogaland Frp har Rogaland FpU bestemt seg for å fremme flere noe kontroversielle forslag.

I en resolusjon om en «moderne sykelønnsordning for økt velstand» ber fylkesformann Kristoffer Birkedal om følgende årsmøtevedtak, begrunnet med at «sykefraværet i Norge er høyt og kan være en trussel for velferdstilbudet når en har for sjenerøse sykelønnsordninger som ikke hjelper mennesker tilbake i arbeid»:

«(..) Rogaland Frp mener det er riktig å innføre en karensdag (ventedag på trygd) slik at korttidsfraværet reduseres, og samtidig videreføre en politikk som vil få sykmeldte raskere tilbake i arbeid.»

For å få en mer rettferdig og demokratisk valgordning ønsker Rogaland Frp også at stortingsgruppen skal legge fram tre forslag i Stortinget for å endre norsk valglovgivning. De mener alle stemmer skal være geografisk uavhengige og telle likt, de ønsker å kunne kumulere ved stortingsvalg samt innføre nasjonale valglister framfor dagens fylkeslister.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized