Ønsker du å sitte i fylkesstyret?

Kjære FpU medlem!

Valgkomiteen til Rogaland FpU, bestående av Emilie Stølen, Atle Simonsen og Dan Haugsengen, har nå begynt sitt arbeid med å sette sammen forslag til nytt fylkesstyre. Det nye fylkesstyret vil bli valgt på Rogaland FpU sitt årsmøte, som avholdes i Desember 2011. Denne invitasjonen vil komme ut på ett senere tidspunkt.

De som ønsker å sitte i fylkesstyret, bes sende mail til: valgkomite.rogaland@fpu.no

Fristen for å registrere seg er satt til 15. november klokken 16:00!

Med vennlig hilsen
Kristoffer Birkedal,
Fo
rmann ROGALAND FREMSKRITTSPARTIETS UNGDOM


Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized