Dixi aksjon med Stavanger FpU!

Dixi ressurssenter for voldtektsofre er det eneste vi har i Rogaland, og det skal legges ned på grunn av mangel på midler. FpU mener det er helt feil at dette skjer og skal ha innsamlingsaksjon med vaffelsalg for senteret. Aksjonen finner sted i Stavanger Sentrum på torget! Arrangementet er i regi av Stavanger FpU, men…

SV og Krystallnattaksjonen

Det er litt underlig at det er nettopp SU som er blant arrangørene av krystallnatten, som jo markerer de forferdelige jødeforfølgelsene under nazistene. Jeg vil ikke gå så langt som å si at det er frekt, men det virker litt dobbelmoralsk. SU og SV har jo markert seg som de mest Israel-kritiske i Norge, og…

Ønsker du å sitte i fylkesstyret?

Kjære FpU medlem! Valgkomiteen til Rogaland FpU, bestående av Emilie Stølen, Atle Simonsen og Dan Haugsengen, har nå begynt sitt arbeid med å sette sammen forslag til nytt fylkesstyre. Det nye fylkesstyret vil bli valgt på Rogaland FpU sitt årsmøte, som avholdes i Desember 2011. Denne invitasjonen vil komme ut på ett senere tidspunkt. De som…