Rettigheter og Plikter

«Retten til barnehageplass», «retten til en verdig eldreomsorg» og «retten til et godt sykehus» er blant de største politiske fanesaker i dagens velferdssamfunn. Men er dette egentlig rettigheter? Har man rett på noe uten å selv ta pliktene som rettigheten medfører?

En virkelig rettighet er naturgitt. Retten til eiendom, retten til å bestemme over sitt eget liv og retten til ytring- og religionsfrihet er slike naturrettigheter. Disse finner man i alle frie land. Forskjellen mellom disse naturrettighetene og «retten til barnehageplass» (og lignende) er hvilken plikter det medfører for resten av samfunnet, og hvordan dette utfører en trussel mot folks frihet til å bestemme over eget liv.

De naturgitte rettighetene om eiendom, ytring, religion og liv er ikke noe som fører til at andre mennesker i samfunnet må begrense sin egen frihet, eller sine egne rettigheter. Disse rettighetene kan aldri gis, men kun frarøves. Man kan ikke gi noen en rett til å bestemme over eget liv før man i første omgang har fjernet den. Et hvert liberalt menneske vil kunne si med hånden på hjertet at disse rettighetene er ukrenkelige. De naturgitte rettighetene er essensen i frihet og i et fritt samfunn. De gjelder for alle. Man må selv stå til ansvar og stå for sine egne «plikter».

De nye «rettighetene» er ikke naturgitte rettigheter, de gjelder ikke for alle. Skal man kalle disse for rettigheter betyr det at det blir vanskeligere å vite hvor grensen går. De nye «rettighetene» kommer på bekostning av økte skatter og plikter for resten av samfunnet. Man bruker makt og autoritet for å få gjennomført en såkalt «rettighet», som hverken er en rettighet og er heller ikke alltid en god politisk sak.

Liberalismen er den eneste politiske retning som setter rettigheter likt for alle. Ingen har flere rettigheter enn andre, og ingen kan frata deg dem. Statens oppgave er ikke å være en forelder eller fortelle deg hvordan du burde  leve livet ditt. Statens oppgave er å passe på at de naturgitte rettighetene i samfunnet ikke blir krenket.

Hvis dine rettigheter trumfer mine rettigheter lever vi ikke i et liberalt samfunn. Man må alltid huske at min frihet slutter der din begynner.

Martin Hem Høven
Stavanger FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized