Rogaland FpU inviterer deg til Rådsmøte!

Du er herved invitert til rådsmøte 21 November 2010 se program under.

Rogaland FpU er pliktige til å avholde 2 rådsmøter i året, vi har avholdt 1 pr i dag. Vi inviterer deg til rådsmøte som skal omhandle lokallagene og deres fremgang samt fortelle hva fylkesstyret kan gjøre bedre osv.

Rådsmøte er rådgivende til fylkesstyret og alle vedtak fattet av rådsmøtet. Det betyr at fylkesstyret er pliktig til å ta opp alle vedtak for så å fatte ett vedtak i samsvar med rådsmøte eller mot rådsmøte sitt vedtak.

Legger også til at dersom formann sitter i fylkesstyret så stiller Nestformann som stedfortreder.

Program

Søndag 21november

11:00 – 13:00 Lokallagene sine årsberetning samt hvilket mål som er satt. Fylket sine mål

13:00 – 13:10 Pause

13:10 – 14:00 Debatt om Fylkesstyret sin politiske del (er vi nok i media?)

14:00 – 14:30 Lunsj

14:30 – 15:30 Valgkampen

15:30 – 16:00 FpU i samarbeid med FrP (fylkesbasis)

16:00 – 16:10 Pause

16:10 – 16:30 Avslutning med oppsummering av dagen

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized