Krystallnatten en natt full av monstre

Krystallnatten må ikke glemmes, i dag for flere år siden så skjedde det utenkelige, det som skulle endre verdenshistorien. Det tok plass i Tyskland og var opptrappingen til jødehat og forfølgelse av ett enkelt folkeslag.

Det minnes i dag slik at vi ikke glemmer historien, fordi det som skjer dersom vi glemmer det er at det gjentar seg. Det kan vi ikke tillate i dagens samfunn, men å forby en menings eksistens kan heller ikke tillates

Det er derfor i god tråd med demokratiet at FpU gir klar beskjed til nynazister at dere skal få skrike meningen, men vi har også fakta på bordet, det er nettopp fakta vi må bruke for å slå ned på slike meninger, for å slå ned på ett slikt sammen snevret syn på noen mennesker.

Å forby ett parti sin eksistens vil ikke hjelpe noen, og det vil ta fra folk retten til å ytre sin mening, la dem ytre meningen sin, men hver skolert på hva som egentlig skjer, fortell den vanlige mann i gaten hva som virkelig skjedde, fortell dem om krystallnatten. Så vil ikke meningene deres ble sett på som en god mening.

Det er derfor det er skummelt å lese at andre verdenskrig er så gammel at den trenge vi kanskje ikke ha i historie bøkene, vel folkens som tidligere sakt, dersom vi tillater oss å glemme hendelsen så kan vi ikke beskytte oss mot den dersom den skulle skje igjen. Det er derfor ikke ett tema å ta opp om vi skal viske ut andre verdenskrig fra historie boken.

Når dette er sagt så er det også viktig å se på hva som skjer i dag som kan minnes om noe slikt, og det finnes dessverre. Politiske partier i Norge som sitter på stortinget har fremmet forslag om å boikotte staten Israel og det Israelske folk (Jøder) på bakgrunn av krigføring osv. Nå skal vi ikke glemme at Israel har aldri startet en krig, de har forsvart seg og dermed så blir det også da helt feil om vi skulle støtte en slik boikott.

Det er derfor med stolthet og med FpU på min side at jeg kan si at en kan ikke boikotte en stat og et folk fordi man ikke liker det statshodet. Det er lov å boikotte en regjering men ikke folket, for de har ikke gjort noe for å fortjene en boikott. Vi har tidligere lest i avisene at noen ønsker kulturell boikott dette er renspikka rasisme og jødeforfølgelse nettopp fordi da ”zoomer” vi inn på enkelt mennesket noe som blir feil

Med andre ord FpU minnes hvert år krystallnatten, vi kjemper for å bevare historien, vi krever en slutt på jødehat og jødeforfølgelse!

Kristoffer Birkedal

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized