Vil du jobbe for FpU?

Rogaland FpU/Nord-Jæren FpU søker person til en 50%-stilling som organisasjonssekretær. Tiltredelse vil være tidligst 2. februar 2015.

Stillingsbeskrivelse:
Stillingen innebærer jobbing med den daglige driften av organisasjonen, medlemspleie, sekretær oppgaver, avholde kurs og konferanser mm. Stillingen innebærer en del kvelds og helgearbeid.

Kvalifikasjoner:
Det er vesentlig at søkeren bor i Stavanger eller i umiddelbar tilknytning til Stavanger under ansettelsen. Organisasjonssekretæren vil ha kontor i FpUs nye lokaler i Stavanger Sentrum

Søker må ha grunnleggende kjennskap til basisprogrammene i Microsoft Office. Søkeren bør også ha kunnskaper og erfaring fra FpUs organisasjon, samt erfaring med politisk arbeid. Det er en forutsetning for ansettelse at personen er medlem i FpU.

Søkeren må ha sterkt pågangsmot og arbeidsvilje, og ha evnen til å holde mange baller i luften samtidig. I tillegg må personen tåle sterkt arbeidspress, som vil være en faktor under valgkamparbeidet.

Søker bør ha førerkort klasse B og tilgang til egen bil.

Lønn og vilkår etter avtale.

Søknader vil bli behandlet fortløpende. Søknad og CV sendes til formann i Rogaland FpU på e-post danielsen@fpu.no

Har du spørsmål kan du ta kontakt med formann i Rogaland FpU.

Mats Danielsen
Formann i Rogaland FpU
Tlf: 959 15 298
E-post: danielsen@fpu.no

Påmelding FpU sommerleir

Meld deg på årets happening!

Trykk på lenken for å komme til påmeldingsskjema.

Følgende egenandeler er foreløpig satt, det kan komme endringer ettersom lokallagene vedtar andre egenandeler for sine medlemmer:
Stavanger FpU: 1000kr + transport dekkes av Rogaland FpU.
Sandnes og omegn FpU: 500kr + transport dekkes av Rogaland FpU.
Dalane FpU: 1750kr + transport dekkes av Rogaland FpU.
Haugaland FpU: 1750kr + transport dekkes av Rogaland FpU.

Den 7. – 10. august er det FpUs årlige sommerleir på Skottevik Feriesenter utenfor Kristiansand. Du finner mer informasjon og påmelding på www.sommerleir2014.no

FpUs sommerleir er spekket med masse underholdning og faglig påfyll. Her kan du møte Siv Jensen, høre kjente foredragsholdere og ikke minst delta i de tradisjonsrike sommerlekene.

På sommerleir er det alltid mye tid til sosialt! I løpet av leiren er det satt av mye tid til fotball, volleyball, bading, soling og rett og slett sommerstemning! Hvem vinner fotballturneringen? Og hvem er best på sandvolleyballbanen? Hvem har den kuleste revyen, og hvilke FpUere har de kuleste, skjulte talentene?

Sett av datoene og meld deg på nå! Det er første-mann-til-mølla som gjelder, og erfaringsvis forsvinner plassene på rekordfart.www.sommerleir2014.no

Har du spørsmål, send en e-post til hoeven@fpu.no!’

 

Med vennlig hilsen
Mats Danielsen,
Formann Rogaland FpU

Vestlandet ut av Norge

Nok er nok!

Ungdommen er lei, Rogaland KrfU oppfordrer til sivil ulydighet, Vi vil forvalte våre egne penger. Norge har ingenting i Vestlandet å gjøre, vi vil være selvstendige, sier de Borgerlige Ungdomspartilederne i Rogaland!

Ungdomspartiene til regjeringen og samarbeidspartnerne i Rogaland har sett seg lei av overstyring fra Oslo, og krever nå folkeavstemning om at Vestlandet fortsatt skal være en del av Norge.

– Det er her i Rogaland vi skaper verdiene, og det er vi som har pumpet penger inn i statskassen siden det første norske oljefatet var solgt, sier formann av Rogaland FpU Mats Danielsen, og da er det ikke greit at det kun er på Østlandet det skal bygges vei.
Rogalandsungdommene har lenge sett hvordan deres egen landsdel har blitt nedprioritert.

– Stavanger-regionen har ikke fått Storbymidler fra Staten, mens Oslo har fått mangfoldige kroner. I tillegg har vi lenge sett at Oslo har fått mer til kultur enn både Stavanger og Bergen, sier Eirik Lygre (UV) og Håkon Hetland (KrfU).
Det er i år 200 år siden vi fikk vår egen grunnlov, men unionen er ikke oppløst før Vestlandet er fritt, mener de unge politikerne.

Vi vil være vår egen stat. Vestlendingen og østlendingen er svært forskjellig. Vi har alltid vært hardt arbeidende, og da synes vi ikke det skal være slik at våre skattepenger skal gå til late Østlendinger i og uten for Oslo, sier Morten Landråk Asbjørnsen fra Unge Høyre.

Vil ha med seg hele Vestlandet!
– Vi ønsker å forme vårt nye land basert på de fire vestlandsfylkene – Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland – og vi vet at flere langs kysten er enige med oss, sier fylkeslederne.

I senere tid har det vært mye snakk om folkeavstemninger for å løsrive seg fra land. Senest ved Krim. Det er gjennom en slik folkeavstemning ungdommene vil løsrive seg fra sentralstyringen som kommer fra Oslo og Staten. De Borgerlige ungomspartilederne krever at Regjering og Stortinget setter opp en folkeavstemning, slik at Vestlandet kan bli en egen stat.

– Dette har nådd smerteterskelen. Vi er misfornøyde med hvordan staten forvalter våre penger, og lut lei av å hele tiden bli nedprioritert, sier Lygre.

– Vi oppfordrer alle Vestlandske borgere til å slutte å betale inn skatt, i opprør mot staten, følger Hetland opp.

At det i det hele tatt vurderes at staten skal støtte et OL i Oslo var dråpen for guttene, og mener at hvis det i det hele tatt skulle vurderes et OL burde det skje der verdiene faktisk skapes.

– Det som er det største problemet er at vi på Vestlandet skaper alle verdiene, så brøker østlendingene dem opp på seg selv og sitt enorme byråkrati. Når vi vokser opp, må vi jobbe enda lengre, og vi kommer til å få mye mindre i pensjon fordi alle pengene blir sendt til dem som går på NAV i Østfold og Finnmark. Dette holder ikke mål, og det ødelegger for de kommende generasjoner, sier Asbjørnsen

– Vi kunne forvaltet våre penger mye bedre enn det staten gjør nå. Velferdsstaten blir ødelagt, ikke av noe parti, men av late østlendinger. Dette vil ikke vi være en del av, og derfor vil vi ut av Norge, sier FpU-formann Mats Danielsen.

Stiftelsesmøte Haugaland FpU

Den 2. april inviteres du til stiftelsesmøte for Haugaland FpU.

Vi får besøk av formannskandidat i FpU, Atle Simonsen og varaordfører i Haugesund kommune, Sven Olsen.

Introduksjonskurset og stiftelsesmøtet avholdes i formannskapssalen i Haugesund rådhus klokken 18:00 etter dette går vi ut og spiser på en av byens mange restauranter.

Med vennlig hilsen
Mats Danielsen, Formann Rogaland FpU.

Sandnes FpU med gjenopprettet aktivitet!

Etter 2 år i dvale har nå endelig Sandnes FpU kommet seg på beina og avholdt arrangement.

Kinokveld med kurs først ble avholdt 22 Januar og Varaordfører Pål Morten Borgli stoppet innom for å minne alle de fremmøte på at engasjement er enormt viktig og spesielt blant ungdom! Han synes det var utrolig kjekt å se at Sandnes FpU endelig var aktive igjen, og gledet seg til fortsettelsen.

Nytt styre, litt nytt blod og litt gammelt blod sørger for at Sandnes FpU får en kjempestart på nyåret, med 3 helt nye medlemmer og totalt 15 fremmøte så har Sandnes FpU vist at de har flere som har savnet aktiviteten, nå er styret godt igang med å planlegge fortsettelsen og kan allerede røpe at det blir kurs i hver måned fremover!

Varaordfører i Sandnes Pål Morten Borgli, Stortingsrepresentant Roy Steffensen og Sandnes egen formann Kristoffer Birkedal er blant foredragsholderene for de neste månedene.

Sandnes FpU håper å se deg fremover på arrangementene!

Et rettsystem uten rettferdighet og ressurser

Mediene har i det siste skrevet om Kjell Alrich Schumann og hans mulige prøveløslatelse. Morderen fra Nokas-ranet kan slippe ut av fengsel etter 10 år, til tross for at han ble dømt til 16 års forvaring. Når slike hendelser kan skje i dagens rettssystem, er det da det optimale systemet som råder eller finnes det et bedre alternativ?

Vi i Fremskrittspartiet mener at folks trygghet i hverdagen er et overordnet mål. I regjeringssamarbeidet med Høyre finner de dermed rom i budsjettet til å styrke kampen mot kriminalitet. Beredskapen og politikraften er blant feltene som styrkes mest, og disse er blant de viktigste områdene i kampen mot kriminalitet. De økonomiske grepene regjeringen tar nå, er dermed viktige i retningen mot et tryggere og bedre samfunn for folket. De positive endringene som har blitt gjort av regjeringen til nå, er forøvrig bare begynnelsen av prosjektet i kampen mot kriminalitet. Statsbudsjettet vil bli blåere i fremtiden, noe som innebærer økt satsing på synlig politi i gatene, strengere straffer for å forebygge kriminalitet og flere utdannede politifolk. Alle disse tiltakene vil sammen forebygge kriminalitet.

Selv om den rødgrønne regjeringen har styrt landet vårt i åtte år, har de ikke prøvd ut noen av tiltakene ovenfor. Regjeringen har imidlertid sverget til lave soningsstraffer, sluppet ut fanger grunnet soningskøer og sverget til kvantumsrabatter i straffesaker. Dette har ført til at de kriminelle slipper ut mye tidligere enn de burde i forhold til hva de har gjort, og at det er en reell fare for at de begår kriminalitet igjen. Når det gjelder kvantumsrabatt kan illustreres slik; hvis en mann dreper tre menn får han samme straff som hvis han dreper en mann. Denne umenneskelige regelen er altså ikke blitt fjernet under de rødgrønne. Samlet fører disse reglene til at de kriminelle slipper fortere ut, og at de ikke blir straffet nyansert i forhold til gjerningen de har gjort. Vi i Fremskrittspartiet vil fjerne kvantumsrabatten, leie soningsplasser i utlandet for å få ned soningskøene og innføre strengere straffer.

Det er viktig at rettsfølelsen til mennesker blir styrket, slik at de føler seg tryggere i samfunnet. Synlig politi i gatene er et viktig virkemiddel som sikres gjennom økonomiske tiltak. Men det er òg viktig å fokusere på de rettslige tiltakene som kan iverksettes. Fremskrittspartiet ser med uro på Schumann-saken, der den dømte kan slippe ut hele 6 år før den antatte soningen. Vi vil derfor lovfeste at kriminelle som blir dømt til forvaring må sitte 4/5-deler av perioden de er dømt til. Med det systemet, ville Schumann ihvertfall måttet sitte ytterligere 2 år i fengsel. Dette systemet vil styrke folks rettsoppfatning, da straffen vil være mer nyansert i forhold til dommen, og de kan dermed føle at den kriminelle har blitt straffet hardt nok.

Et annet viktig virkemiddel for et tryggere samfunn og en bedre rettsfølelse til folket, er å fjerne unødvendige forbud og reguleringer i hverdagen. Den blåblå regjeringen har allerede startet ved å legalisere Segway, og den vil fortsette med å fjerne unødvendige forbud. Å fjerne forbud vil gjøre at politiet kan bruke ressursene sine på viktige saker, som å forhindre voldtekter, ran og drap. I dagens samfunne r det slik at politiets ressurser blir brukt på å forhindre fredelig pokerspilling eller fredelig snøscooterkjøring. Dette er aktiviteter som ikka skader noen andre. Vi i Fremskrittspartiet mener at istedenfor å bruke politiets ressurser på slike ting, kan vi legalisere poker og andre unødvendige forbud. Da blir det lettere for politiet å konsentrere seg om å bekjempe reel kriminalitet.

Ønsker du å senke kriminaliteten gjennom økte midler og bidra til en tryggere hverdag, da må du stemme FrP!

Sindre Høllesli, kasserer Stavanger FpU

Formann i Sandnes FpU: Frp leverer i posisjon!

FrP er et posisjonsparti som viser igjen.

Fremskrittspartiet kom i 2011 til makten i Sandnes, og det var nok i grevens tid for kommunen. Dethører til historien at rådmannen lenge hadde snakket om at nå måtte eiendomsskatten innføres, hvis ikke ville kommunen komme til å måtte legges ned. Det fantes ikke midler, og aldri før hadde det sett så mørkt ut. Men ut av mørket kom partiet som skulle få skikk på kommunen igjen og dens økonomi. Ut av mørket kom den blåe ridder i skinnende rustning med eple i hånden. Nå var det endelig på tide å rydde opp etter en vill fest som hadde blitt holdt av blårosahøyre.

Etter bare ett år i posisjon begynte økonomien å bedres. Sandnes kommune gikk fra å være langt nede og med eiendomsskatt for dør til å bli en kommune i vekst både befolkningsmessig, men ogsåøkonomisk. I politikken så er det noe så fint som 3 prosents regelen som gjelder. Den innebærer at islutten av året så skal vi gjøre det vi kan for å havne nærmest mulig 3 prosent i pluss. Første året med FrP ga et positivt resultat på rett under 3 prosent og kommunen kunne altså leve videre uten den usosiale, vekstdrepende og skumle eiendomsskatten.

FrP viste igjen ganske umiddelbart og etablerte seg som et styringsparti med frisk pust og gode løsninger. FrP gikk tross alt inn i posisjon med AP, SV, SP og PP. Vi gikk inn i pakt med ”djevelen” sa mange, mennå i etterkant tror jeg nok de fleste vil si seg enige i at kommunen er blitt styrt på en trygg, god ogikke minst edruelig måte. Vi har fått bedre skikk på økonomien og tatt en rekke grep i kommunensom var mer en nødvendige og ikke minst så har det blitt en bedre stemning i kommunen. Ting skjer litt fortere, litt bedre og ikke minst blir det som skjer lagt merke til av innbyggerne.

I ettertid så må det sies at FrP sin største sak har vært å motkjempe eiendomsskatten, dette store, stygge og ufyselige monsteret ved navn eiendomsskatten. For det har seg altså slik at det ”borgerlige” Høyre, KRF og Venstre nå klør i fingrene for å finne mer midler, de vil snikskattifisere kommunen enda litt mer. Det starter med at det ”borgerlige” Høyre bare skal skattlegge næringslivet gjennom eiendomskatten…Men monsteret skal ikke få vokse sier de så fint. Det begynner alltid med en liten smule ekstra skatt, og så stiger den alltid.

Jeg må jo også si, at det er forunderlig at disse smårosa i blåe klær trenger mer penger. Fordi dersom de som virkelig er røde, de som kalles SV, klarer seg uten og ser at kommunen enda kan bli styrt uten eiendomsskatten, ja så burde jo et parti som er ”mot” skatten også klare det.

Kjære velger, FrP medlem, eller for så vidt hvem som helst som leser dette:

Ting kan gjøres, det er ikke alltid mer penger er løsningen, og heldigvis er garantisten for avbyråkratisering, effektiviserings guruene og ikke minst motstanderne av skatt i posisjon i Sandnes. Det er nemlig FrP. Vi har hånden på rattet og det skal alle nyte godt av!

Kristoffer Birkedal
Bystyrerepresentant Sandnes FrP
Formann Sandnes FpU

Årsmøte i Rogaland FpU 2013

Den 7. desember avholder Rogaland FpU sitt årsmøte i Sverdrups gate 23 i Stavanger. Møtet begynner klokken 13:00 med lunsj og et 45-minutters foredrag ved nestleder i MIFF (Med Israel For Fred). Selve årsmøtet begynner klokken 14:00 hvor vi skal gå igjennom vedlagte dagsorden.

Viktig Info: Kun betalende medlemmer i Rogaland FpU har møte og stemmerett. Dette skrivet er også sendt ut i post. Har du ikke mottatt det innen én uke betyr det at du ikke har betalt innen fristen.

På årsmøtet får vi også besøk av stortingsrepresentant Roy Steffensen, sentralstyremedlem Atle Simonsen, leder i Rogaland FrP Kari Raustein, fylkesvaraordfører Terje Halleland og representanter fra Unge Høyre, Unge Venstre og KrfU.

Vi inviterer også alle medlemmer på kveldstid til vår tradisjonelle årsmøtemiddag på Radisson Blu Atlantic i Stavanger sentrum. Her blir vi elegant ledet igjennom kvelden av vår toastmaster Roy Steffensen, og vi avslutter det hele med en real fest på vår suite for å feire Fremskrittspartiets regjeringsdeltakelse.

Alle som skal delta på årsmøtet / middagen må melde seg på til sin formann. Det er forskjellige egenandeler for hvert lokallag så formennene vil opplyse om dette ved påmelding.

 

Stavanger FpU (inkl. Haugalandet) v/ Anette Alnes, alnes@fpu.no

Sandnes og omegn FpU v/ Kristoffer Birkedal, k.birkedal@fpu.no

Dalane FpU v/ Aleksander Egeli, egeli@fpu.no

 

Andre praktiske henvendelser bes rettes til organisasjonssekretær Martin Hem Høven på e-post hoeven@fpu.no alternativt formann i Rogaland FpU, Mats Danielsen på e-post danielsen@fpu.no

Alle årsmøtedokumenter sendes pr. e-post og lastes opp på Facebook-arrangementet vårt noen dager før årsmøtet.

 

—————-

Dagsorden
 

13.00 Oppmøte på Sverdrups Gate 23.

13.05  Kurs med MIFF og lunsj.

14.00 Årsmøtet begynner:

 

FÅM SAK 01 / 13              Godkjenne innkalling, dagsorden og medlemmenes stemmerett.

FÅM SAK 02 / 13              Valg av møteleder, referent, to protokollunderskrivere og tellekorps.

FÅM SAK 03 / 13              Behandle styrets årsberetning.

FÅM SAK 04 / 13              Godkjenne fylkesstyrets regnskap og revisjonsberetning.

FÅM SAK 05 / 13              Vedta Fylkeslagets budsjett for kommende periode.

FÅM SAK 06 / 13              Behandle innkomne saker.

FÅM SAK 07 / 13              Trekke opp retningslinjer for fylkeslagets virksomhet, samt drøfte aktuelle spørsmål.

FÅM SAK 08 / 13              Velg av nytt fylkesstyre.

FÅM SAK 09 / 13              Valg av revisor.

FÅM SAK 10 / 13              Velg av valgkomité.

FÅM SAK 11 / 13              Velg av delegater til landsmøtet i FpU.

FÅM SAK 12 / 13              Valg av delegater til fylkesårsmøte i Rogaland Frp.

Med vennlig hilsen,
Mats  Danielsen, Formann Rogaland FpU.

FpU vinner første skoledebatt!

Øksnevad VGS er en landbruksskole i Rogaland som igjennom alle skolevalg har stemt konsekvent rødgrønt med SP ofte over 30 %. Men årets debattdeltaker fra Frp og FpU, sentralstyremedlem Atle Simonsen klarte å snu dette helt på hodet.

I 2009 fikk FrP 9,4 % på skolen, i 2011 fikk vi 11,0 %, i år gikk FrP frem hele 19,6 % og vant skolevalget med 30,6 % av stemmene, etterfulgt av Høyre med 24,4 %.

Dette motiverer FpU til å drive enda hardere på i valgkampen, og vi skal gjøre vårt for at Frp vinner skolevalget.

Med liberalistisk hilsen
skoledebattanter Rogaland FpU,

Atle Simonsen, Martin Hem Høven, Anette Alnes og Mats Danielsen!