Vestlandet ut av Norge

Nok er nok!

Ungdommen er lei, Rogaland KrfU oppfordrer til sivil ulydighet, Vi vil forvalte våre egne penger. Norge har ingenting i Vestlandet å gjøre, vi vil være selvstendige, sier de Borgerlige Ungdomspartilederne i Rogaland!

Ungdomspartiene til regjeringen og samarbeidspartnerne i Rogaland har sett seg lei av overstyring fra Oslo, og krever nå folkeavstemning om at Vestlandet fortsatt skal være en del av Norge.

– Det er her i Rogaland vi skaper verdiene, og det er vi som har pumpet penger inn i statskassen siden det første norske oljefatet var solgt, sier formann av Rogaland FpU Mats Danielsen, og da er det ikke greit at det kun er på Østlandet det skal bygges vei.
Rogalandsungdommene har lenge sett hvordan deres egen landsdel har blitt nedprioritert.

– Stavanger-regionen har ikke fått Storbymidler fra Staten, mens Oslo har fått mangfoldige kroner. I tillegg har vi lenge sett at Oslo har fått mer til kultur enn både Stavanger og Bergen, sier Eirik Lygre (UV) og Håkon Hetland (KrfU).
Det er i år 200 år siden vi fikk vår egen grunnlov, men unionen er ikke oppløst før Vestlandet er fritt, mener de unge politikerne.

Vi vil være vår egen stat. Vestlendingen og østlendingen er svært forskjellig. Vi har alltid vært hardt arbeidende, og da synes vi ikke det skal være slik at våre skattepenger skal gå til late Østlendinger i og uten for Oslo, sier Morten Landråk Asbjørnsen fra Unge Høyre.

Vil ha med seg hele Vestlandet!
– Vi ønsker å forme vårt nye land basert på de fire vestlandsfylkene – Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland – og vi vet at flere langs kysten er enige med oss, sier fylkeslederne.

I senere tid har det vært mye snakk om folkeavstemninger for å løsrive seg fra land. Senest ved Krim. Det er gjennom en slik folkeavstemning ungdommene vil løsrive seg fra sentralstyringen som kommer fra Oslo og Staten. De Borgerlige ungomspartilederne krever at Regjering og Stortinget setter opp en folkeavstemning, slik at Vestlandet kan bli en egen stat.

– Dette har nådd smerteterskelen. Vi er misfornøyde med hvordan staten forvalter våre penger, og lut lei av å hele tiden bli nedprioritert, sier Lygre.

– Vi oppfordrer alle Vestlandske borgere til å slutte å betale inn skatt, i opprør mot staten, følger Hetland opp.

At det i det hele tatt vurderes at staten skal støtte et OL i Oslo var dråpen for guttene, og mener at hvis det i det hele tatt skulle vurderes et OL burde det skje der verdiene faktisk skapes.

– Det som er det største problemet er at vi på Vestlandet skaper alle verdiene, så brøker østlendingene dem opp på seg selv og sitt enorme byråkrati. Når vi vokser opp, må vi jobbe enda lengre, og vi kommer til å få mye mindre i pensjon fordi alle pengene blir sendt til dem som går på NAV i Østfold og Finnmark. Dette holder ikke mål, og det ødelegger for de kommende generasjoner, sier Asbjørnsen

– Vi kunne forvaltet våre penger mye bedre enn det staten gjør nå. Velferdsstaten blir ødelagt, ikke av noe parti, men av late østlendinger. Dette vil ikke vi være en del av, og derfor vil vi ut av Norge, sier FpU-formann Mats Danielsen.

Ny organisasjonssekretær

Martin Hem Høven er ansatt som ny organisasjonssekretær i Rogaland Fremskrittspartiets Ungdom. Han begynte i stillingen 2. april 2013. Fylkesstyret ønsker Martin velkommen på laget.

Martin er kjent for mange fra før av som blant annet tidligere formann i Stavanger FpU og som web-ansvarlig i fylkesstyret. Høven har vært medlem av FpU siden 2010 og vært med på det aller meste i partiorganisasjonen. Han kommer opprinnelig fra Sandefjord i Vestfold men flyttet til oljebyen Stavanger for å studere petroleumsteknologi.

“Rogaland FpU har stort potensiale for vekst og økt aktivitet. Jeg håper at jeg kan være med å hjelpe til slik at Rogaland på ny vil være det desidert største og mest aktive fylkeslaget i FpU. Det er med stor ydmykhet jeg trer inn i stillingen som organisasjonssekretær, og jeg gleder meg til å jobbe for individuell frihet og mindre offentlig innblanding, samt møte mange nye FpU-medlemmer” Forteller Høven med stort engasjement.

Organisasjonssekretæren har ansvar for den daglige driften av fylkeslaget samt å hjelpe fylkesstyret der det trengs. Han vil være tilgjengelig på telefon (974 70 774) og epost (hoeven@fpu.no). I tillegg vil han være på kontoret frem til rundt 16.00 hver tirsdag og fredag.

 

Vil du jobbe i FpU?

Rogaland FpU søker person til en 50%-stilling som organisasjonssekretær.

Stillingsbeskrivelse:
Stillingen innebærer jobbing med den daglige driften av organisasjonen, medlemspleie, sekretær oppgaver, avholde kurs og konferanser mm. Stillingen innebærer en del kvelds og helgearbeid.

Kvalifikasjoner:
Det er vesentlig at søkeren bor i Stavanger eller i umiddelbar tilknytning til Stavanger under ansettelsen. Organisasjonssekretæren vil ha kontor i FpUs lokaler i Sverdrupsgate 23.

Søker må ha grunnleggende kjennskap til basisprogrammene i Microsoft Office. Søkeren bør også ha kunnskaper og erfaring fra FpUs organisasjon, samt erfaring med politisk arbeid. Det er en forutsetning for ansettelse at personen er medlem i FpU.

Søkeren må ha sterkt pågangsmot og arbeidsvilje, og ha evnen til å holde mange baller i luften samtidig. I tillegg må personen tåle sterkt arbeidspress, som vil være en faktor under valgkamparbeidet.

Søker bør ha førerkort klasse B og tilgang til egen bil.

Lønn og vilkår etter avtale.

Søknadsfrist er 13. mars 2013. Søknad og CV sendes til formann i Rogaland FpU på e-post danielsen@fpu.no

Har du spørsmål kan du ta kontakt med formann i Rogaland FpU.

Mats Danielsen
Formann i Rogaland FpU
Tlf: 959 15 298
E-post: danielsen@fpu.no

Rekordstor sommerleir

Det var i ordnede rekker FpUere fra hele landet i dag ankom Ed i Sverige for FpUs årlige sommerleir.

Årets leir markerer ny deltagerrekord med 160 deltagere. Presis klokken 14.30 ønsket Formann Ove Vanebo deltakerne velkommen til årets sommerleir. Etterpå fortalte han FpU.no at han er svært fornøyd med det høye deltakertallet i år. Videre fortalte han at; ”Årets sommerleir kommer til å innholde flere overraskelser, blant annet har sentralstyret satt opp sin egen revy”.

Litt senere treffer vi 4 gutter fra Ålesund FpU, som avslører at Møre og Romsdal FpU har store planer om å vinne årets fotballturnering. Carl Teige forteller: ”Lagets hemmelige våpen i år er Kristoffer Honningsvåg, som har en fortid fra blant annet Fredrikstad FK (FFK). Honningsvåg selv er noe mer beskjeden, men bekrefter at han er klar for kamp.

Etter lunsj ble ordet gitt til Richard Haye. Haye har drevet med kampsport i en årrekke, og jobber i tillegg som coach. Han fortalte FpUerne hvordan de kan motivere seg selv til å nå nye høyder ved å bare tro på seg selv. ”Vær en kriger, og oppfør deg som en verdensmester hver gang du går inn i et rom,” fortalte han engasjert til stor begeistring fra tilhørerne.

FpU.no kan dermed erklære årets sommerleir for åpnet, og håper den blir spennende og innholdsrik for deltakerne.